STYRET

 

Skytterlagets Styre består av:

 

Leder:

Bente Rønningen
Tlf: 465 18 914

 Nestleder:

Thomas Vangli
Tlf: 481 17 971

 Sekretær:

Anne Tove Tangen

Tlf: 40762273

 Kasserer:

Victor Strand
Tlf: 913 35 851

 Styremedlem:

Anne Mette Risberget

Tlf: 90759314

Finn Vangli
Tlf: 980 93 680

Hans Odden
Tlf: 481 37 798

  Varamedlem:

Arnfinn Rønningen
Tlf: 624 44 207

Mathias Vangli
Tlf: 901 41 521

 

 Ungdomsgruppeleder:

Arne Morten Lunde
Tlf: 957 48 071