Referat Årsmøtet 2020

Referat fra årsmøtet 2020

Årsmøte 15/5-21 kl.12.00 på Skytterhuset.

Fremmøtte: Finn Vangli, Victor Strand, Arnt Steinar Buen, Arild Ådahl, Arne Tangen, Hans Odden, Melvin Hågensen, Arnold Olsen, Thor Erik Storholm og Thomas Vangli.

 

  1. Åpning; innkalling godkjent. Møteleder: Arnt Steinar Buen, Referent: Victor Strand. Arnold Olsen og Melvin Hågensen skriver under protokoll.
  2. Årsberetning: Enstemming godkjent.
  3. Regnskap: Regnskapet ble enstemming godkjent.
  4. inkommende saker: Ingen innkommende saker til årsmøtet.
  5. Medlemskontigent og honorarer: Dette blir stående uforandret.
  6. Valg: Gjenvalg på følgende: Thomas Vangli, Victor Strand, Hans Odden, Mathias Vangli, Arne M. Lunde, Bodil Rønningen, Jan Tore Løkken, Arild Ådahl. Finn Vangli velges som nytt styremedlem etter Jan Erik Storholm.

    Ekstraordinært årsmøte for valg av ny leder berammes til 5/6-21 kl 12.00 på skytterhuset.

På det ekstraordinære årsmøtet som ble avholdt den 5/6 på skytterhuset ble Bente Rønningen enstemming valgt inn som ny leder i Osen Skytterlag. Vi ønsker henne hjertelig velkommen i styret og laget :)